ไทย
อังกฤษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อไร่กฤษณา

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณาแบบครบวงจรตามโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก ไม้กฤษณา (Aquilaria) เป็นไม้ในตำนานที่กล่าวขวัญกัน มาช้านานทั้งในฐานะ “ของที่มีค่าหายาก”บริการ


ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณาแบบครบวงจรตามโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก

  • ผลิตและส่งออกน้ำมันกฤษณา ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากต้นไม้กฤษณาที่ปลูกขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • ผลิตและส่งออกไม้แก่นกฤษณา ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
  • ผลิตและส่งออกสารกระตุ้นให้เกิดสารน้ำมันกฤษณาและไม้แก่นกฤษณา สูตรชีวภาพ CBG.ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด โดยมีระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไม่ต้องตัดต้นไม้กฤษณา ซึ่งเป็น นวัตกรรมที่ล้ำสมัยแห่งแรกของโลก
  • ผลิตและส่งออก ชาเขียวกฤษณาจากใบของกฤษณา มีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดตามหลักการผลิตตามระบบของ GMP,HACCP
  • ผลิตและส่งออกธูปหอมจากไม้กฤษณา
  • ผลิตและส่งออกกล้าไม้กฤษณา พันธุ์ดีมีคุณภาพ ให้ผลผลิตที่สูง
  • รับซื้อต้นไม้กฤษณาที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ และต้นไม้กฤษณาพันธุ์ดี ในราคาสูง
  • รับปรึกษาเรื่องไม้กฤษณา ทุกกรณี