ไทย
อังกฤษติดต่อบ่อไร่กฤษณา

อาจารย์เฉลิมชัย สมมุ่งประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย

ผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อไร่กฤษณาและประธานชมรมไม้กฤษณาแห่งประเทศไทย
Line ID : chalermchai.1110
อีเมล์: chalermchai.thaikrisana@gmail.com ,chalermchai.borraikrisana@gmail.com

มือถือ : 081-3998095 , 081-1719776, 094-4929555
ออฟฟิศ : 039-591684-5 Fax 039-591685