ไทย
อังกฤษ

การดูแลรักษาไม้กฤษณาการกำจัดวัชพืชต่างๆ การกำจัดวัชพืชต่างๆที่อยู่ใกล้โคนไม้หอมโดยการตัดหรือถางออก ใช้ผ้ายางขนาด 1ม.x1ม. คลุมบริเวณโคนต้น วัชพืชเริ่มตายแล้วก็เอาผ้ายางออก ถ้าคลุมไว้นานโคนเน่าได้ ไม่ควรใช้ยากำจัดวัชพืชโดยเฉพาะที่เป็นยาดูดซึม เช่น ไกลโฟเซต แปลงที่ใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ทำให้ใบเหลือง อาจตายได้ สวนไม้กฤษณาควรงดเว้นการใช้สารเคมี