ไทย
อังกฤษ

พันธุ์ไม้กฤษณา

ไม้ฤษณาเป็นไม้ในตระกูลไธเมลลาอีซีอี (Thymelaeaceae) และสกุลเอควิราเรีย (Aquilaria) ลำต้นขนาดปานกลาง แต่ถ้ามีอายุมากจะมีลำต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อค่อนข้างอ่อน แต่เมื่ออายุมากแล้วจะมีลักษณะเนื้อไม้ค่อนข้างแข็งสีเหลืองมีลายสวยงาม เปลือกลอกง่าย ลำต้นตรง สีค่อนข้างแดงผิวเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆสีแดง-ดำ เทา เขียวอ่อน เป็นไม้โตเร็ว


ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 16 สายพันธุ์ ตามข้อกำหนดการประชุมกฤษณาโลกครั้งที่ 1 ประเทศเวียดนาม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. Aquilaria Subintegra แหล่งที่พบคือประเทศไทย
2. Aquilaria crassna แหล่งที่พบคือ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม
3. Aquilaria- Malaccensis แหล่งที่พบคือ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย
4. Aquilaria- Apiculata แหล่งที่พบคือ ฟิลิปปินส์
5. Aquilaria- Baillonil แหล่งที่พบคือ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม
6. Aquilaria -Banneonsis แหล่งที่พบคือ เวียดนาม
7. Aquilaria- Beccarian แหล่งที่พบคือ อินโดนีเซีย
8. Aquilaria -Brachyantha แหล่งที่พบคือ มาเลเซีย
9. Aquilaria- Cumingiana แหล่งที่พบคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์
10. Aquilaria Filaria แหล่งที่พบคือ นิวกินี จีน
11. Aquilaria- Grandiflora แหล่งที่พบคือ จีน
12. Aquilaria Hilata แหล่งที่พบคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
13. Aquilaria- Khasiana แหล่งที่พบคือ อินเดีย
14. Aquilaria- Microcarpa แหล่งที่พบคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
15. Aquilaria-Rostrata แหล่งที่พบคือ มาเลเซีย
16. Aquilaria-Sinensis แหล่งที่พบคือ จีน


สายพันธุ์ที่พบอยู่ในประเทศไทยมี 4 สายพันธุ์ คือ

1. พันธุ์เอควิลาเรียสับอินทิกร้า(Aquilaria Subintegra)

เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้น้ำมันสูงและปริมาณน้ำมันมาก พบมากทางภาคตะวันออก คือ จังหวัดตราดและบางพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี


2. พันธุ์ เอควิลาเรีย คลาสน่า(Aaquilaria -Crassna Pierre e H.Lec)

เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้คุณภาพน้ำมันค่อนข้างสูง และปริมาณน้ำมันค่อนข้างมาก พบมากบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และบริเวณแถบภาคเหนือ เช่น น่าน เชียงราย แพร่ และบริเวณภาคกลาง เช่น เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ฯลฯ


3. พันธุ์เอควิลาเรีย มาลัคแคนซิส(Aquilaria Malaccaensis)

เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้คุณภาพน้ำหอมและปริมาณน้ำหอมปานกลาง พบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย เช่น ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง ตรัง ระนอง ปัตตานี ฯลฯ


4.พันธุ์เอควิลาเรียไบโลนิล (AquilariaBaillonil)

แหล่งที่พบ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม สายพันธุ์ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกมากที่สุดคือ พันธุ์ สับอินทิกร้า ตราด (Aquilaria Subintegra) ชมรมฯได้ขอจดทะเบียน พัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ เอควิลาเรีย สับอินทิกร้า ตราด คราส วัน


ลักษณะการสังเกตไม้กฤษณาพันธุ์สับอินทิกร้าตราด (Aquilaria Subintegra)

ลักษณะดอกไม้กฤษณา พันธุ์สับอินทิกร้าตราด จะมีลักษณะดอกสีเหลืองอ่อน เมื่อดอกบานจะมีกลิ่นหอม


เปรียบเทียบดอกกฤษณาต่างสายพันธุ์


ลักษณะผลกฤษณาพันธุ์สับอินทิกร้าตราด


ผลกฤษณา 4 สายพันธุ์ในประเทศไทย

สับอินทิกร้า ตราด วัน

คลาสน่า

ไบโลนิล

มาลัดแคนซิส


เมล็ดกฤษณาหลายสายพันธุ์

ไบโลนิล

มาลัดแคนซิส

ลักษณะเมล็ดไม้กฤษณาพันธุ์สับอินทิกร้าตราด


ลักษณะผลกฤษณาพันธุ์สับอินทิกร้าตราด

ลักษณะการแยกสายพันธุ์ไม้กฤษณา พันธุ์สับอินทิกร้าตราด แยกออกได้ 3 Class 9 ประเภทตามลักษณะของใบและลำต้นดังต่อไปนี้

เอกลักษณ์สายพันธุ์สับอินทิกร้า มีเส้นคู่ขนาน 2 คู่ขึ้นไป

Class 1 ใบเล็กเรียวแหลม

มีเส้นคู่ขนานของใบตั้งแต่ 2 คู่ขึ้นไป มีความกว้างของใบไม่เกิน 3 ซม.

Class 1 ใบเล็กเรียวแหลม

มีเส้นคู่ขนานของใบตั้งแต่ 2 คู่ขึ้นไป มีความกว้างของใบไม่เกิน 3 ซม.

Class 2 ใบขนาดกลาง

มีเส้นคู่ขนานของใบตั้งแต่ 2 คู่ขึ้นไป มีความกว้างของใบไม่เกิน 3-5 ซม. ยาว 12 ซม.ขึ้นไป

Class 3 ใบขนาดใหญ่

มีเส้นคู่ขนานของใบตั้งแต่ 2 คู่ขึ้นไป มีความกว้างของใบไม่เกิน 7 ซม. ยาว 14 ซม.ขึ้นไป


2. แยกตามลักษณะ ผิวเปลือกของลำต้น


พันธุ์ สับอินทิกร้า ตราด ที่ดี มี 4 ประเภท