ไทย
อังกฤษ

การทำให้สารเกิดน้ำมัน


การทำให้สารเกิดน้ำมัน : วิธีการทำให้เกิดน้ำมันกฤษณา ด้วยสารชีวภาพ C.B.G


โดยบริเวณโคนต้น หรือลำต้นที่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้สว่านขนาด 5 หุนเจาะก่อน แล้วเรียงลดหลั่นไปตามขนาดของลำต้นโดยเจาะเอียงขึ้น 30 องศา ขึ้นไปตามลำต้นห่างกันช่องละประมาณ 4 นิ้ว จนเกือบถึงยอดของต้นไม้หอม เจาะจนรอบต้น แล้วใช้สารตามสูตร (ขอสงวนสูตร) ดัดใส่เข้าไปจนเต็มออกมาถึงปากรูที่เจาะหลังจากนั้นประมาณ 5 วัน จะเห็นปฏิกิริยาของไม้หอมเปลี่ยนแปลงไป ต้นจะเริ่มเร่งหลั่งสารเรซิน หรือน้ำมันกฤษณาออกมาเพื่อต่อต้านสารที่อุดเข้าไป


การเกิดดอกเห็ดหลังการอุดสารกระตุ้นการเกิดกฤษณาแสดงว่าสารชีวภาพที่ผสมปลอดสารเคมี


ลักษณะการเกิดกิ่งแขนงหลังจากการกระตุ้นสารกฤษณา

การตรวจสอบการเกิดกฤษณา โดยการเปิดดูเนื้อไม้ระหว่างรูที่เจาะ


ลักษณะการเกิดกิ่งแขนงหลังจากการกระตุ้นสารกฤษณา

ถ้าทำตามหลักการและใช้สารตามสูตรที่ถูกต้องแล้ว ถ้าไม้อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปมีลำต้นสูงชะลูดก็จะให้ผลตอบแทนประมาณ 10,000 – 30,000 บาท ถ้าลำต้นไม่สวย เตี้ย มีกิ่งมากก็จะให้ผลตอบแทนประมาณ 5,000 – 10,000 บาท ถ้าไม้ยิ่งอายุมากและลำต้นใหญ่ สูงชะลูด ก็จะให้ผลตอบแทนมากตามลำดับ หลังจากทำสารแล้วประมาณ 6 เดือน ก็จะเริ่มใช้สิ่วเจาะสำรวจดู ถ้าต้นไหนไม้ลงตะเคียนแล้ว และคำนวณว่าคุ้มกับการตัดโค่นก็ตัดตามหลักการได้เลย แต่ถ้าจะให้ผลคุ้มค่าหรือให้ผลตอบแทนสูง ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ปี เมื่อตัดแล้วส่วนที่เหลือคือตอที่สูงประมาณ 50 ซ.ม. อีกประมาณ 10 วัน ก็จะมีแขนงงอกออกมา ส่วนนี้ควรเว้นแขนงไว้ไม่เกิน 2 แขนง และเมื่อแขนงลัดออกมายาว 50 ซ.ม. แล้วก็เริ่มทำสารที่ตอ เพื่อให้เกิดไม้แก่นต่อไป ซึ่งเวลาอีกประมาณ 3 ปี จะให้ผลตอบแทนต่อ 1 ตอ ประมาณ 3,000 – 20,000 บาทไม้กฤษณาหลังจากการกระตุ้นสาร 3 เดือน

ไม้กฤษณาหลังจากการกระตุ้นสาร 4 เดือน

ไม้กฤษณาหลังจากการกระตุ้นสาร 6 เดือน

ไม้กฤษณาหลังจากการกระตุ้นสาร 8 เดือน