ไทย
อังกฤษ

การปลูกไม้กฤษณาต้นกล้าที่จะปลูกควรมีอายุตั้งแต่ 10-12 เดือนขึ้นไป หรือสูงตั้งแต่ 50 ซ.ม. ขึ้นไป และพื้นที่ปลูก ควรเป็นดินร่วนปนกรวด และเป็นพื้นที่ที่น้ำถ่ายเทได้สะ ดวก ไม่เป็นที่ลุ่มถ้าเป็นพื้นที่ลาดเนินเขายิ่งดี กล้าไม้ที่จะนำไปปลูกต้องนำ ไปตากแดดเพื่อให้ต้นแข็งแรง ประมาณ 1 เดือนเป็นอย่างต่ำ จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตสูง และไม่ตายในระหว่างการปลูกการนำกล้าไม้กฤษณาออกไปตากแดดเพื่อเตรียม ความแข็งแกร่งก่อนนำไปปลูก 1 เดือน


ระยะการปลูก แบ่งตามหลักเกณฑ์ดังนี้


ก. ระยะปลูก 2 เมตร x 2 เมตร คือระยะระหว่างต้นและแถวห่างกันข้างละ 2 เมตร จะได้จำนวน 400 ต้นต่อ 1 ไร่ เหมาะสำหรับผู้ปลูกที่มีเิงินทุนหมุน เวียนได้ตลอดในระยะเวลาประมาณ 5-7 ปี

ข.ระยะ ปลูก 2เมตร x 4 เมตร คือระยะระหว่างต้น 2 เมตร ระยะระหว่างแถว 4 เมตร จะได้จำนวน 200 ต้นต่อไร่ ส่วนระหว่างแถวควรปลูกกล้วยน้ำว้า, กล้วยไข่ เพื่อเป็นพืชป้องกันแดดและดูดซับน้ำในฤดูแล้ว และในระหว่างที่รอ ผลผลิตจากไม้หอมสามารถขายกล้วยเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีเงินทุนหมุึนเวียนปานกลาง

ค. ระยะปลูก 4 เมตร x 4 เมตร คือระยะระหว่างต้น 4 เมตร ระหว่างแถว 4 เมตร จะได้จำนวน 100 ต้นต่อ 1 ไร่ เหมาะสำหรับผู้ปลูกที่มีการปลูกไม้ล้มลุกเป็น หลัก เช่น ปลูกถั่ว, แตง, ผักต่างๆ, หัวหอม, หัวกระเทียม,สัปปะรด เหมาะสำหรับผู้ปลูกที่มีเิงินน้อยการขุดหลุม ควรขุดหลุมกว้าง 50 ซ.ม.ลึก 50 ซ.ม. โดยแยกหน้าดินกองไว้แยกกับดิันก้น หลุม การปลูก ควรใช้มูลวัว หรือมูลควายผสมกับดินในอัตราส่วน 1:5 (มูล = 1, ดิน = 5) ประมาณ 1 กำมือแล้วค่อยๆ ดึงถุงออกอย่างให้ดินแตก วางลงบนกลาง ก้นหลุมแล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดถุงจากปากถุงแล้วเทให้สูงจากดินในถุงเก่า ประมาณ 5 ซ.ม.กดดินให้แน่นพอสมควร ตั้งต้นไม้หอมให้ตรงเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม อีกประ มาณ 2 สัปดาห์กล้าไม้จะเริ่มมีรากลงดินและแตกใบอ่อน แต่ถ้าเตรียมกล้าไม้ แบบถูกวิธีคือการนำออกมาตากแดดก่อนไปปลูกประมาณ 2 เดือน กล้าไม้จะมีสีเหลืองปนเขียวซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการนำไปปลูกโดยไม่ต้อง ใช้สแลนปิด ทำให้ลดต้นทุนและการเพาะปลูกจะได้ผลดีมาก

ช่วง ฤดูการปลูก ควรเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม หรือช่วงที่เริ่มฤดูฝนและในปีแรกที่ ถึงช่วงฤดูแล้งต้องรดน้ำช่วย เพื่อให้กล้าไม้หอมไม่เหียวเฉาตายซึ่งปีแรกกล้าจะสูงประมาณ 2-3 เมตรแต่ถ้าปลูกในฤดูแล้งแล้วมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอปรากฎว่าไม้หอมเจริญ เติบโต ดี และมีการหยั่งรากหรือการงอกของรากแก้วที่ีดีมากด้วย