ไทย
อังกฤษ

เกี่ยวกับบ่อไร่กฤษณา

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ทุนจดทะเบียน 25,000,000.00 บาท เป็นผู้รับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ผลิตสารกระตุ้นต้นไม้กฤษณา สูตร C.B.G.ที่ทำให้เกิดน้ำมันกฤษณา และไม้แก่นกฤษณา ที่ดีที่สุดในโลก


โครงการและแผนงาน

1. โครงการปลูกป่า Agarwood Plantation For Global Environment Project.F.1
2. โครงการปลูกป่า Agarwood Plantation For Global Environment Project F.2
3. โครงการสนามกอล์ฟไม้กฤษณา Krisana Golf and Country Resort